Organisation

Församlingen leds av en biskop som till sin hjälp har präster och diakoner. Biskopen är ytterst ansvarig för teologiska frågor och ingår i det internationella biskopskollegiet som sammanträder två gånger om året. Församlingen är organiserad som stiftelse under ledning av en styrelse som väljs av medlemmarna vid ordinarie årsmöte. Styrelsen ansvarar för övergripande frågor och samlas 5-6 gånger om året.