Medlemskap

I S:t Petrus församling är dopet medlemsgrundande.
Vi döper våra små barn och därigenom är de fullvärdiga medlemmar i församlingen. De döpta barnen har, tillsammans med de mer vuxna medlemmarna, tillträde till Herrens bord.
När någon ungdom eller vuxen önskar bli medlem i församlingen, föregås detta av en period av samtal och undervisning samt deltagande i församlingens liv. En sådan person är ”katekumen” i församlingen. Ordet katekumen betyder ”någon som lyssnar/lär”.
När denna period når sitt slut och personen bestämt sig för att hon/han vill bli medlem i församlingen, sker detta i samband med en offentlig Gudstjänst. Om personen i fråga inte tidigare är döpt sker dopet vid detta tillfälle. Man bekänner inför församlingen sin personliga tro på Jesus som den Levande Gudens Son och tas emot genom handpåläggning och förbön.