Jakob Palm ordineras till präst i den Evangeliska ortodoxa kyrkan, i Saskatoon, Kanada, där han också kommer att tjänstgöra.
Till vänster Biskop Jerold Gliege, till h. Fader Jakob.

Läs om hans resa till präst här nedan.

Stacks Image 129
Den 6 november 2011 blev Jakob Palm ordinerad till präst i den Evangeliska ortodoxa kyrkan. Vigningen ägde rum i Holy Covenant Church, Saskatoon, Kanada. För de av oss som känner honom, var det ingen överraskning, men en desto större glädje. Jakob har från tidiga år visat att han bryr sig om andra människor och deras relation till Gud, tron och kyrkan. Jakob har gåvan att engagera sig själv och andra för det som han anser viktigt. Hela sitt liv har han visat att inga svårigheter är för stora för att ta sig an, vare sig det gäller sjukdomar, stora ungdomsprojekt eller att driva eget företag i restaurangbranschen.

Under sin tid i Svenska kyrkan fungerade han som ungdoms och musikledare, och han fick betyda mycket för konfirmander, barn och ungdomar. I Kanada började han studera teologi och därifrån växte sakta men säkert en kallelse fram, först som diakon i Holy Covenant Church, där han kom att ansvara för ungdomsarbete och församlingsadministration. Även i vår kyrkas arbete i Rwanda har han varit engagerad, inte minst i att samla ihop pengar till en ny skola mm.

Nu börjar han sin tjänst som präst, som fader, i församlingen i Saskatoon.
En av de äldste i denna församling, Fr. Al, uttryckte sin tacksamhet över att vi ”släppt iväg” vår son till Kanada. Han egna ord var” Ni har inte förlorat en son. Ni har fått en församling”.
Vi känner stor tacksamhet och stolthet över Jakob och hans livsval. Vi ber att Gud Fadern, Sonen och den helige Ande nu skall leda och styrka honom på den väg som ligger framför. Han är en källa till inspiration för oss alla.

Olof och Annica Palm
Stacks Image 130
Stacks Image 131
Stacks Image 132
Stacks Image 133
Stacks Image 134
Stacks Image 135
Stacks Image 136
Stacks Image 137
Stacks Image 138
Stacks Image 139
Stacks Image 140
Stacks Image 141
Stacks Image 142
Stacks Image 143
Stacks Image 144
Stacks Image 145
Stacks Image 146
Stacks Image 147
Stacks Image 148
Stacks Image 149