Söndagsskolan eller barnens gudstjänst.
I S:t Petrus vill vi att barnen skall vara med så mycket som möjligt i den vanliga gudstjänsten. Det är först vid predikan som barnen mellan 2 till 12 år går till sina egna aktiviteter, för att sedan åter-komma i tid till nattvarden.
Det betyder att vi har söndagsskola i cirka en timme. Vi följer oftast ett eget material med skiftande tema. Allting syftar till att lära barnen om Treenigheten, Kyrkan, Bibeln och vår tro på ett roligt och lätt förståligt sätt. För att göra detta använder vi olika metoder som drama, dans, sång, lek och pyssel.
Vi hoppas kunna ge barnen en stabil och trygg grund att bygga sin tro på. Vi vill ge dem goda förebilder som kan vara till hjälp under deras uppväxt.
Stacks Image 240