Matteus 18:1-5
De viktiga barnen


”I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: Amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.”
Stacks Image 220
Stacks Image 221
Att ha barn i fokus är att ha himmelrikets herre i fokus. Det ger uttryck för Guds liv och närvaro mitt ibland oss. Vi vill med våra aktiviteter skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar att alstra bestående relationer till varandra och till Gud. Vi tror inte att antalet aktiviteter är det viktiga utan hur vi möter barnen och deras behov i vardagen. Att dela skratt och gråt med varandra ger en försmak av himlen.