Kristendomsskola
Under ca 1 år (från påsk till påsk) kan den som är runt 14-15 år delta i församlingens kristendomsskola. Vi samlas ungefär en gång i veckan och samtalar om livet, kristen tro, relationer och mycket annat som är av intresse. Syftet är att tillsammans reflektera kring de stora frågorna i livet och lära känna nya trevliga människor. Skolan avslutas med en högtid runt påsken och liknar ganska mycket en traditionell konfirmandundervisning.