Församlingsliv
Välkommen till vårt församlings liv!
Här vill vi presentera vad som engagerar oss i vår församling och vilka olika verksamheter vi just nu arbetar med.
Du väljer i menylistan till vänser vad du vill läsa.
Det är viktigt att poängtera att vi betonar att allt vi gör tillsammans är uttryck för Guds liv och närvaro mitt ibland oss. Församlingens liv är alltså inte summan av de olika schemalagda aktiviteterna och verksamheterna. Det är större än så.
Vi vill leva ett liv i gemenskap med Gud och varandra, vara delaktiga i varandras vardagsliv, ge utrymme för att kunna dela varandras skratt och gråt.
Har du några frågor eller om du vill på något vis delta i vår verksamhet är du välkommen att besöka eller kontakta oss.
Stacks Image 210