1 Januari Söndagen efter Jul
Jes 61:10-62:3
Kol 3:12-21
Luk 2:15-21

8 Januari Epifania
Jes 42:1-7, Apg 10:34-38, Mark 1:1-11

15 Januari 2:a Söndagen i Epifanian
1 Sam 1:1-2, 9-11, 19-28, 1 Kor 6:12-20, Joh 1:35-42

22 Januari 3:e Söndagen i Epifanian
Jona 3:1-10, 1 Kor 7:29-31, Mark 1:14-20

29 Januari 4:e Söndagen i Epifanian
  • 5 Mos 18:15-19, 1 Kor 7:32-35, Mark 1:21-28

5 Februari Herrens frambärande i templet/Kyndelsmässodagen
  • 2 Mos 12:51-13-16, Hebr 7:7-17, Luk 2:22-40

12 Februari 6:e Söndagen i Epifanian
3 Mos 13:1-3, 45-46, 1 Kor 10:31-11:1, Mark 1:40-45

19 Februari Förlåtelsens söndag (Fastan inleds)
1 Mos 50:15-21, Jak 3:13-14:12, Matt 6:14-21

26 Februari 1:a Söndagen i Fastan
1 Mos 9:8-17, 1 Petr 3:18-22, Mark 1:9-15

-------------------------------------------------------------------------------
SKRIFTLÄSNING Advent - Jul

6 November
Alla Helgons dag
2 Mos 3:1-6 Upp 7:1-14 Matt 5:1-12

13 November
22:a Söndagen efter Pingst
Ords 31:10-31 1 Thess 5:6-11 Matt 25:14-30

20 November
23:e Söndagen efter Pingst
Hes 34:11-24 1 Kor 15:20-28 Matt 25:31-46

27 November
1:a Söndagen i Advent
Jes 64:1-9 1 Kor 1:3-9 Mark 13:33-37

4 December
2:a Söndagen i Advent
Jes 40:1-11 2 Pet 3:8-14 Mark 1:1-8

11 December
3:e Söndagen i Advent
Jes 61:1-4, 7-11 1 Thess 5:16-24 Joh 1:6-8, 19-28

18 December
4:e Söndagen i Advent
2 Sam 7:1-5, 8-11, 16 Rom 16:25-27 Luk 1:26-38

24 December
Jul – Kristi födelse! Obs! Gudstjänst kl. 23.00!
Jes 9:1-6 Titus 2:11-14 Luk 2:11-20